Energiebesparings-en informatieplicht

Een gasverbruik van 25000m3 of een electriciteitsverbruik van 50000kWh?

 

U valt dan onder de energiebesparings- en informatieplicht. U moet doorgeven wat voor maatregelen u gaat nemen die zich binnen 5 jaar gaan terugverdienen. U vindt de informatie op deze website.

 

Organisaties die jaarlijks minimaal 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 kwam daar de informatieplicht bij. In het eLoket van RVO dienen ondernemers te rapporteren welke maatregelen zij hebben uitgevoerd.

 

Om ondernemers duidelijkheid te verschaffen over deze informatieplicht hebben MKB-Nederland en VNO-NCW samen met 55 partners de website Wattjemoetweten.nl opgezet. Hier kunt u als ondernemer een check doen of uw bedrijf onder deze informatieplicht valt en een stappenplan volgen om aan deze plicht te voldoen.

 

Ook voor ondernemers die niet onder de wettelijke verplichtingen vallen, kan het aantrekkelijk zijn om energiebesparende maatregelen te nemen.

 

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag. Klik op de button en vul het formulier in.