Subsidieregeling verduurzaming MKB (de SVM) is weer beschikbaar

Subsidieregeling verduurzaming MKB (de SVM) is weer beschikbaar

 

MKB Ondernemers kunnen vanaf 1 april 2023 weer subsidie aanvragen voor ondersteuning om te verduurzamen. Het gaat hierbij om meer dan alleen het energieadvies door een energieadviseur. Een ondernemer kan ook ondersteuning vragen voor een adviseur die hem helpt in het gehele proces. Van beoordeling van het energieadvies tot en met de begeleiding richting uitvoering.

 

Aanvragen voor deze subsidie dienen vóór 30 september 2023 ingediend te zijn. In totaal zit 14,4 miljoen euro in de subsidiepot. Wees er dus snel bij

 

Mijn Groene Bedrijf helpt u graag om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

 

De belangrijkste kenmerken van deze subsidie zijn:

  • Het gaat om alle maatregelen die energie en CO2 kunnen besparen, bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, energiezuinige apparatuur of het overstappen naar een elektrisch wagenpark.
  • De regeling is voor ondernemers die een pand gebruiken voor hun eigen bedrijfsvoering. Ook huurders komen dus in aanmerking voor deze subsidie.
  • De subsidie kan van toepassing zijn op meerdere panden van een ondernemer. U krijgt in dat geval meerdere keren deze subsidie.
  • Uw jaarlijks energieverbruik per pand moet minder zijn dan 25.000 m3 aardgas en of 50.000 kWh elektriciteit. Daarboven valt een ondernemer namelijk onder de energiebesparingsplicht.
  • Bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben en of een jaaromzet hebben van meer dan 50 miljoen hebben geen recht op deze subsidie.
  • Bedrijven die al eerder gebruik hebben gemaakt van deze subsidie in 2021 of 2022 hebben geen recht meer op deze subsidie in 2023.
  • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 per pand. Hierbinnen is de subsidie voor energieadvies minimaal € 400 en maximaal € 750. De overige subsidie is voor ondersteuning van de ondernemer.
  • Het subsidiebedrag is altijd 80% van de totale advieskosten (energieadvies + ondersteuningsadvies). De ondernemer betaalt zelf dus 20%. Het maximumbedrag van de totale advieskosten is dus € 3.125 (exclusief btw).

 

Via deze link vindt u alle informatie.

 

Deel bericht via:
1 Nicolas nicolas_kaleski@hotmail.fr low cost generic viagra online doctor prescriptions viagra
viagra for women viagra gold online generico do viagra teuto