Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Mijn Groene Bedrijf hanteert het privacybeleid van Stichting Energie Zeist. Hieronder geven wij inzicht in welke gegevens wij verzamelen en verwerken en met welke reden:

Mijn Groene Bedrijf gebruikt twee bestanden met gegevens van bedrijven en instellingen en hun contactpersonen in Zeist: een nieuwsbrief bestand in Mailchimp en een relatiebestand in <naam volgt>. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op deze website.


Nieuwsbrief

Wij leggen alleen de naam van uw organisatie, uw voorletters of voornaam, uw achternaam en uw e-mailadres vast. Met behulp van ons e-mailprogramma Mailchimp kunnen wij zien wanneer en hoe vaak u de nieuwsbrief opent en op welke onderwerpen u doorklikt.

Deze informatie gebruiken wij alleen voor het verzenden en verbeteren van de nieuwsbrief en wordt aan geen enkele andere organisatie ter beschikking gesteld. U kunt op elk moment uw abonnement stopzetten via “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrief. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u altijd het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren en om definitief uit ons bestand verwijderd te worden.


Relatiebestand

Van bedrijven en instellingen die contact met ons opnemen, leggen wij gegevens vast in ons relatiebestand. De registratie heeft twee doelen: 1) u zo goed mogelijk van dienst zijn; 2) het resultaat van onze dienstverlening vastleggen, zodat wij aan onze opdrachtgever, de gemeente Zeist, verantwoording kunnen afleggen.

De volgende gegevens leggen wij vast: naam organisatie, vestigingsadres, url van de website, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, relevante informatie uit gespreksverslagen (datum en tijd gesprek, gesproken met, gestelde vragen, achtergrondinformatie, zoals energiegebruik en andere relevante karakteristieken van de organisatie in relatie tot energiebesparing en duurzame opwekking), afgenomen diensten en uitgebrachte adviezen, enquêteresultaten.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u altijd het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren en om definitief uit ons bestand verwijderd te worden. 


Website

Wij maken gebruik van analyse cookies om onze website verder te kunnen verbeteren. Daarnaast maken wij gebruik van tracking cookies, die het ons mogelijk maken om de effectiviteit van campagnes en advertenties te beoordelen. De informatie is niet te herleiden tot individuele personen.