De Duif

Van Duif naar Dove

 

Dit bedrijvenpark is genoemd naar de zeepfabriek ‘de Duif’ die zich in 1902 op de plek waar nu de Remia zit, vestigde. Het treinstation ‘Den Dolder’ kwam er doordat deze fabriek zo goed liep en Den Dolder transformeerde van gehucht tot een flink dorp. Later werd dit bedrijf overgenomen door Unilever. De naam ‘de Duif’ leeft voort in de zeepmerknaam ‘Dove’.

 

Mijn Groene Bedrijf zocht met bedrijvenpark de Duif contact voor de campagne Zon op Zeister bedrijfsdak. De goede organisatie van de ondernemers in een Vereniging van Eigenaren was een extra aanleiding voor dit contact.

 

SDE++subsidie aangevraagd en gekregen

 

De ondernemingen op dit park zijn gevestigd in een modern bedrijfspand en hebben naar verwachting allemaal een energielabel A.

Samen met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren kijkt Mijn Groene Bedrijf of het mogelijk is 1600 zonnepanelen met een SDE++ subsidie te installeren op de daken van 2 bedrijfsverzamelgebouwen. De subsidie is ondertussen toegekend. Mijn Groene Bedrijf helpt dit park met het vervolg van het proces; alle leden van de VvE worden geïnformeerd met het doel hen enthousiast te maken over de verdere invulling. Die gaat over de financiering, de technische voorbereiding en uitvoering. De opgewekte stroom zal direct terug geleverd worden aan het net.

 

Kansen

 

Er zijn nog voldoende mogelijkheden voor de ondernemers op dit bedrijvenpark om energie te besparen. Overgaan naar ledverlichting bijvoorbeeld. Niet duidelijk is of alle bedrijven al deze energiezuinige lampen hebben. Daarnaast kan er extra geïsoleerd worden, bijvoorbeeld de binnenmuur aan de achterkant van de gebouwen. Bij de buitengevels is dat lastig. Extra dakisolatie (met brandklasse A of B) kan wel, advies is dit te beoordelen als er besloten wordt om zonnepanelen op het dak te installeren. Mijn Groene Bedrijf gaat alle bedrijven bezoeken en inventariseren wat aanvullende energiebesparende maatregelen zijn.

 

Een mooi voorbeeld; Remia

 

Remia wil op termijn fossielvrij ondernemen en is nu al klimaatneutraal. Er zijn meer dan 2700 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van Remia en ook langs het spoortraject. Er is nog ruimte voor extra zonnepanelen. Mijn Groene Bedrijf heeft gesprekken geïnitieerd tussen de voorzitter van VvE de Duif en Remia over mogelijke gezamenlijke acties:  Onderzocht wordt of de restwarmte die ontstaat tijdens het productieproces kan worden gebruikt voor verwarming van de bedrijfsunits De Duif. Ook wordt er gekeken of de opgewekte stroom door de zonnepanelen op de daken van de Duif rechtstreeks aan Remia kan worden geleverd. Daarnaast praten vertegenwoordigers van beide locaties met elkaar over de mogelijkheid van waterstof voor warmte en mobiliteit.

 

Bent u gevestigd op dit bedrijventerrein of overweegt u een bedrijf er te vestigen, en wilt u verduurzamen, neem dan contact op met Bert van Egdom: 06 46 22 56 46